Cookies

Information about cookies on the website www.eurometal.se.

The website www.eurometal.se uses cookies, incl. for statistical and advertising purposes.
You can change cookie settings in your web browser at any time. By using the website, you consent to the use of cookies. Eurometal AB it does not sell to natural persons or process data of natural persons

Cookies

Webbplatsen www.eurometal.se använder cookies, inkl. för statistik- och reklamändamål.
Du kan när som helst ändra cookieinställningar i din webbläsare. Genom att använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. Eurometal AB det säljer inte till fysiska personer eller behandlar uppgifter om fysiska personer
Småkakor
www.eurometal.se använder "cookies"-tekniken, det vill säga textfiler som placeras på din enhet, för att göra det möjligt för www.eurometal.se att känna igen dig och anpassa www.eurometal.se till dina behov.
www.eurometal.se använder cookies för att:
komma ihåg att logga in (sessionen varar i 30 minuter, varefter cookien raderas);
kom ihåg innehållet i ditt språkval
komma ihåg dina preferenser för att visa www.eurometal.se (sessionen varar i 30 dagar, varefter cookien raderas);
skapa statistik och se rapporter om hur det fungerar
I händelse av att du inte samtycker till placeringen av cookies på din enhet, kan du blockera deras placering genom att korrekt konfigurera din webbläsare. Information om hur du gör detta finns i hjälpfilerna för din webbläsare. Om du blockerar cookies från www.eurometal.se kan vi tyvärr inte garantera att de fungerar korrekt.
Om du samtycker till att placera cookies på din enhet, men efter att du har avslutat ditt besök på www.eurometal.se, vill du radera dem, du kan göra det utan risk och information om hur du gör detta finns i hjälpen filer i din webbläsare.
Google Analytics (cookies)
Google Analytics använder tekniken för "cookies", det vill säga textfiler som placeras på din enhet, för att göra det möjligt för www.eurometal.se att analysera trafikkällorna och det sätt på vilket besökarna använder den.
Google samlar in data på sina servrar från placeringen av cookies på enheter och använder denna information för att skapa rapporter och tillhandahålla andra tjänster relaterade till trafiken och användningen av Internet.
Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i händelse av att dessa personer behandlar sådan information på uppdrag av Google.
Om du inte godkänner placeringen av cookies på din enhet kan du blockera deras placering genom att konfigurera din webbläsare korrekt. Information om hur du gör detta finns i hjälpfilerna för din webbläsare. Tyvärr kan vi inte garantera att www.eurometal.se fungerar korrekt i händelse av blockering av Googles cookies
Om du samtycker till att placera Google-cookies på din enhet, men efter att du har avslutat ditt besök på www.eurometal.se, vill du radera dem, du kan göra det utan risk och information om hur du gör det finns i hjälpfiler för din webbläsare.
Google AdWords (cookies)
Google AdWords använder "cookies"-tekniken, det vill säga textfiler som placeras på din enhet, för att göra det möjligt för www.eurometal.se att bedöma riktigheten och effektiviteten av annonseringsaktiviteter som utförs med hjälp av AdWords-nätverket.
Google samlar in data på sina servrar från placeringen av cookies på enheter och använder denna information för att skapa rapporter och tillhandahålla andra tjänster relaterade till trafik och internetanvändning.
Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i händelse av att dessa personer behandlar sådan information på uppdrag av Google.
Om du inte godkänner placeringen av cookies på din enhet kan du blockera deras placering genom att konfigurera din webbläsare korrekt. Information om hur du gör detta finns i hjälpfilerna för din webbläsare. Tyvärr kan vi inte garantera att www.eurometal.se fungerar korrekt i händelse av blockering av Googles cookies
Om du samtycker till att placera Google-cookies på din enhet, men efter att du har avslutat ditt besök på www.eurometal.se, vill du radera dem, du kan göra det utan risk och information om hur du gör det finns i hjälpfiler för din webbläsare.
Konsultant